เกี่ยวกับมั่นคง

ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-234-8888
เว็บไซต์ : www.mk.co.th
ติดต่อแจ้งร้องเรียน บริการหลังการขาย สำนักงานใหญ่ : เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.063-394-9796

ข่าวประชาสัมพันธ์