เกี่ยวกับมั่นคง

ร่วมงานกับมั่นคง

สวัสดิการพนักงาน : ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เงินบำเหน็จ ค่าล่วงเวลา ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินยืมสำหรับพนักงาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสัมพันธ์

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานมายัง ฝ่ายบุคคลชั้น 8 

ชื่อบริษัท : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-234-8888

หรือ คลิกสมัครงานออนไลน์ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์